PREDNOSTI MEDIJACIJE

Značaj medijacije je višestruk kako za strane u sporu tako i za državu i opšte odnose u jednom društvu.

 Medijacija pre svega mirno rešavanje spora , bez nadmetanja i bez sukobljavanja.

Medijacija je neformalan postupak za razliku od sudskog postupka koji je strogo formalan.

Medijacija je hitan postupak za razliku od nekad i dugogodišnjeg sudskog postupka.

Medijacija je dobrovoljan postupak. Strane u sporu dobrovoljno pristupaju medijaciji i slobodne su da u svakom trenutku iz nje istupe i rešavaju spor u nekom drugom postupku.

Strane u sporu su slobodne da izaberu medijatora.

Medijator ne presđjuje već pomaže stranama da same postignu sporazum i urede sporni odnos u skladu sa svojim interesima. U sudskom postupku sudija presuđuje sporni odnos i utvrđuje pravo ali ne i interes.

Medijacija je poverljiv postupak, što znači da svi podaci, izjave i predlozi izneti u postupku medijacije ne mogu  biti korišćeni u drugom postupku niti se mogu saopštiti na drugi način. Medijator i bilo koji učesnik postupka medijacije ne mogu biti pozvani kao svedoci  da svedoče o onome što je izneto u medijaciji.

Medijacija je višestruko jeftiniji postupak od sudskog postupka. Cena medijacije obuhvata jedino nagradu medijatoru. 

Ukoliko  se postupak medijacije pokrene nakon pokrenutog sudskog ili drugog postupka i ukoliko se  medijacijom postigne sporazum o rešavanju spora, do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu, stranke se mogu osloboditi plaćanja sudskih odnosno administrativnih taksi.

U medijaciji strane u sporu imaju sve vreme kontrolu nad tokom postupka i njegovim ishodom, za razliku od sudskog postupka koji se odvija po striktnim pravilima nad kojim strane nemaju kontrolu, baš kao što nemaju uticaja ni nad ishodom postupka.

U medijaciji nema gubitnika već su sve strane pobednici. WIN-WIN se postiže sporazumom koji zadovoljava interese i potrebe svih strana u sporu.

Medijacija isključuje stres jer se odvija u prijatnoj atmosferi u kojoj se razvijaju poštovanje i tolerancija, za razliku od sudskog postupka u kome često  vladaju strah, rivalitet i neprijateljstvo .