DOBROVOLJNOST

Dobrovoljnost je važno načelo medijacije. Garantuje se članom 9. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova.  Postupak medijacije se pokreće i  sprovodi dobrovoljno, na osnovu izričite saglasnosti svih strana u sporu.

RAVNOPRAVNOST

Ravnopravnost je načelo na kome se zasniva medijacija. Predviđeno je članom 10. I 11. Zakona o posredovanjuu u rešavanju sporova. Medijator je dužan da u svakom trenutku stranama obezbedi ravnopravan položaj.  U postupku medijacije strane učestvuju lično, a punomoćnik može učestvovati u postupku medijacije samo uz stranu koju zastupa.

ISKLJUČENJE JAVNOSTI

Isključenje javnosti je načelo medijacije koje reguliše član 12. Zakona o posredovanju i rešavanju sporova. Za razliku od sudskog postupka koji je javan od samog početka, medijacija isključuje javnost u potpunosti. Medijacija je zbog toga veoma pogodan način rešavanja spora za strane kojima je važno da podatak  o postojanju  spora, predmetu spora i njegovom  ishodu ostanu nepoznati javnosti.

POVERLJIVOST

Poverljivost je načelo medijacije koje se uređuje članom 13. Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Naime, svi podaci, sve izjave i svi predlozi koji su izneti u postupku medijacije i u vezi sa njim su strogo poverljivi, ako se strane nisu drugačije sporazumele, osim onih koje se moraju saopštiti na osnovu Zakona.

NEUTRALNOST

Neutralnost je načelo koje se pre svega odnosi na medijatora  u postupku medijacije koji u postupku medijacije postupa neutralno i nepristrasno. Ukoliko postoje izvesne okolnosti koje mogu stvoriti sumnju u nepristrasnost medijatora, on ne može voditi postupak. Neutralnost je definisana članom 14. Zakona.

HITNOST

Postupak medijacije odlikuje brzina sprovođenja. Medijacija se sprovodi bez odlaganja, u najkraćem mogućem roku. Takav postupak pogoduje stranama u sporu jer primenom medijacije strane brzo otklanjaju neizvesnost ishoda i mogu dalje da planiraju u skladu sa uspostavljenim stanjem koje im je sada poznato. Hitnost je definisana članom 15. Zakona.