Medijatori – posrednici Marija Blagojević i Sanja Ćirić Jovanović stoje vam na raspolaganju u svim medijabilnim sporovima. Budite slobodni da nas kontaktirate i besplatno se informišete o svemu što vas zanima a što je vezano za pojam medijacije kao institucije i za uslove korišćenja naših usluga. Naše usluge posredovanja mogu vam uštedeti mnogo vremena, novca i živaca.  Naš je zadatak da u prijatnoj atmosferi, uz konstruktivnu komunikaciju, pokušamo da strane motivišemo i usmerimo da sagledaju sporni odnos, prepoznaju svoje potrebe i interese u spornom odnosu, da razumeju potrebe i interese druge strane i da pronađu rešenje koje će moći da zadovolji interese i potrebe svih strana u sporu. Na taj način imate mogućnost da izbegnete dugotrajan i skup sudski postupak i dobijate mogućnost da sami kreirate ishod umesto sudske presude na koju nemate uticaja. Sve medijacije se vrše u terminima koje odgovaraju svim stranama u sporu. Garantujemo vam poverljivost svih podataka i izjava iznetih u postupku medijacije potpisivanjem izjave o poverljivosti. Ukoliko vam je važno da predmet spora ostane nepoznat javnosti, onda je medijacija pravi postupak u kome bi trebalo da pokušate da rešite sporni odnos. Takođe, medijacija je pravi izbor ukoliko ste otvoreni za pokušaj  da unapredite i poboljšate vaš odnos sa drugom stranom u sporu i omogućite nastavak saradnje umesto da ostajete u neprijateljskim odnosima uz njihovo dalje produbljivanje.

Sanja Ćirić Jovanović                                                                                                        

Medijator –posrednik

Upisana u registar medijatora rešenjem br…..

Rođena: 11.10.1980. godine, Pirot, Republika Srbija

Gimnaziju  završila u Pirotu, Republika Srbija

Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, završila 2005.godine

Zaposlena u Republičkom fondu za

penzijsko i invalidsko osiguranje Filijala u Pirotu od 2007.godine