Medijacija štedi vreme i novac! Medijacija nas oslobađa stresa, nesigurnosti i neizvesnosti koje sukob često nosi sa sobom. Pritom nudi efikasan i konstruktivan pregovarački postupak. Tolerancija i poštovanje su osnova na kojima se medijacija odvija.  Medijacija je postupak rešavanja sporova koji ima u potpunosti drugačiji  pristup od od sudskog postupka.